Talabor Utazások

HATÁRTALANUL! - 2023

A 7. ÉVFOLYAMOK / HAT-23-01

Tanulmányi kirándulások hetedikeseknek

a 2023-24-es tanévben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati kategória kódja: HAT-23-01

Meghirdetés dátuma: 2023. május 10.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat benyújtásának határideje A pályázat NIR-ben történő benyújtásának kezdete:

2023. május 10.

A pályázat NIR-ben történő véglegesítésének és benyújtásának határideje:

2023. június 09. 14:00

A pályázat célja a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásá nak támogatása. – az utazás már akár 2023. szeptember 1-től megvalósítható, 2024. augusztus 31-ig 

 

Kivonat a pályázati felhívásból:

A pályázat célja A pályázat célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése és a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából. A pályázat megvalósítási időszaka:

2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31.

A támogatás formája és mértéke A támogatás formája:

vissza nem térítendő

támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500 000 Ft. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 Ft.

A támogatás maximálisan elnyerhető összege függ a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérők számától, illetve a kirándulás során megtenni tervezett távolság nagyságától.

A támogatás maximális összege az alábbi képlet alapján kerül megállapításra: támogatás maximálisan igényelhető összege = utazók száma x napok száma x 16 000 Ft + távolság (km) x 800 Ft

Az utazók száma egyenlő a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és felnőtt kísérők együttes számával. A napok számába beleszámít az indulás és az érkezés napja is. A távolság (km) összege egyenlő az oda- és visszaút, valamint a helyszínen megtett út hosszával. Elszámolható költségek A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el: – utazási költség, – szállásköltség, – étkezés költségei, – szállásköltség Magyarországon, amennyiben a megvalósítandó kirándulás célországa Szlovénia, vagy Horvátország és a jelölt célországban aránytalanul magas áron elérhető szállás (határ közeli kollégiumi, panziói, szállodai vagy fizetővendéglátó-szálláshelyi szállás költség – baleset- és felelősségbiztosítás költsége – utazási iroda közvetítői díja (legfeljebb az utazási iroda által közvetített szolgáltatások költségének 20 %-a) – személyi költségek (projektvezető és felnőtt kísérő díja) és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok, – programokhoz kapcsolódó költségek – síelés megvalósításához kapcsolódó költségek kizárólag Erdélyben, Kovászna, Hargita és Maros megyékben (felszerelés bérlés, síoktató díja, speciális sí biztosítás költsége)

A teljes pályázati kiírás az alábbi címen érhető el: