HAT-21-01

Tanulmányi kirándulások hetedikeseknek

a 2021-22-es tanévben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati kategória kódja: HAT-21-01

Meghirdetés dátuma: 2021. szeptember 27.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat EPER-ben történő benyújtásának kezdete:
2021. szeptember 27.

A pályázat EPER-ben történő véglegesítésének és benyújtásának határideje:
2021. október 29. 14:00

 A pályázat célja a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

– az utazás már akár 2021. szeptember 1-től megvalósítható, 2022. augusztus 31-ig

Részletek itt: HAT-21-01_tanulmanyi_kirandulas_hetedikeseknek.pdf

Kivonat a pályázati felhívásból:

      1. A pályázat célja

 A pályázat célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése és a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából.

      2.  A pályázat megvalósítási időszaka: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. 

      3.  A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

     4. Elszámolható költségek

A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
– utazási költség,
– szállásköltség,
– étkezés költségei,
– útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai tanulmányi kirándulás esetén),
– baleset- és felelősségbiztosítás költsége

– személyi költségek (projektvezető és felnőtt kísérő díja) és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok,
– programokhoz kapcsolódó költségek
– a programhoz kapcsolódó kisösszegű ajándékok (maximum a támogatás 2%-a)

A teljes pályázati kiírás az alábbi címen érhető el:

HAT-21-01_tanulmanyi_kirandulas_hetedikeseknek.pdf