HAT-22-01

Tanulmányi kirándulások hetedikeseknek

a 2022-23-es tanévben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati kategória kódja: HAT-22-01

Meghirdetés dátuma: 2022. június 10.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat NIR-ben történő benyújtásának kezdete:

2022. június 10.

A pályázat NIR-ben történő véglegesítésének és benyújtásának határideje:

2022. július 15. 14:00

 A pályázat célja a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

– az utazás már akár 2022. szeptember 1-től megvalósítható, 2023. augusztus 31-ig

Részletek itt: HAT-22-01_tanulmanyi_kirandulas_hetedikeseknek.pdf

Kivonat a pályázati felhívásból:

  1. A pályázat célja

 A pályázat célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése és a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából.

  1. A pályázat megvalósítási időszaka: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31. 
  2. A támogatás formája és mértéke

    A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
  1. Elszámolható költségek

A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
– utazási költség,
– szállásköltség,
– étkezés költségei,
– útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai tanulmányi kirándulás esetén),
– baleset- és felelősségbiztosítás költsége

– személyi költségek (projektvezető és felnőtt kísérő díja) és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok,
– programokhoz kapcsolódó költségek
– a programhoz kapcsolódó kisösszegű ajándékok (maximum a támogatás 2%-a)

A teljes pályázati kiírás az alábbi címen érhető el: HAT-22-01_tanulmanyi_kirandulas_hetedikeseknek.pdf