HAT-23-01

Tanulmányi kirándulások hetedikeseknek

a 2023-24-es tanévben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati kategória kódja: HAT-23-01

Meghirdetés dátuma: 2023. május 10.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat NIR-ben történő benyújtásának kezdete:

2023. május 10.

A pályázat NIR-ben történő véglegesítésének és benyújtásának határideje:

2023. június 09. 14:00

A pályázat célja a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

– az utazás már akár 2023. szeptember 1-től megvalósítható, 2024. augusztus 31-ig

Részletek itt: LETÖLTÉS

Kivonat a pályázati felhívásból:

  1. A pályázat célja

A pályázat célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése és a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából.

  1. A pályázat megvalósítási időszaka: 2023. szeptember 1. – 2024. augusztus 31. 
  2. A támogatás formája és mértéke

    A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
  1. Elszámolható költségek

A támogatás terhére az alábbi költségek (kiadások) számolhatók el:
– utazási költség,
– szállásköltség,
– étkezés költségei,
– szállásköltség Magyarországon, amennyiben a megvalósítandó kirándulás célországa Szlovénia, vagy Horvátország és a jelölt célországban aránytalanul magas áron elérhető szállás (határ közeli kollégiumi, panziói, szállodai vagy fizetővendéglátó-szálláshelyi szállás költség

– baleset- és felelősségbiztosítás költsége
– utazási iroda közvetítői díja (legfeljebb az utazási iroda által közvetített szolgáltatások költségének 20 %-a)
– személyi költségek (projektvezető és felnőtt kísérő díja) és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói járulékok,
– programokhoz kapcsolódó költségek
– síelés megvalósításához kapcsolódó költségek kizárólag Erdélyben, Kovászna, Hargita és Maros megyékben (felszerelés bérlés, síoktató díja, speciális sí biztosítás költsége)

A teljes pályázati kiírás az alábbi címen érhető el: HAT-23-01_tanulmanyi_kirandulas_hetedikeseknek.pdf